Sistemde Samba’nın kurulu olmadığı bazı durumlarda dosya / dizin paylaşım işlemine ihtiyaç duyulabilir. Sistemde Python kurulu ise bu işlemi kolayca yapabiliriz. İlk olarak “Ctrl+Alt+T” tuşları yardımıyla terminal açılır daha sonra hangi klasör paylaştırılmak isteniliyorsa o klasöre girilir.

cd /home/emre

Sonra aşağıdaki komut yardımıyla sunucu başlatılır.

python -m SimpleHTTPServer

Bu komuttan sonra dosyalar 8000 numaralı porttan paylaşıma açılır. Herhangi bir web gezgini ile http://ip_adresi:8000 veya kendi bilgisayarınızdan erişim için http://127.0.0.1:8000 yazılarak dosyalara erişilebilir.

Not: Python’da bu şekilde çalıştırıldığında Türkçe karakter problemi oluşacaktır. Bu problemi çözmek için;

sudo gedit /usr/lib/python2.6/SimpleHTTPServer.py 

yazılarak ilgili dosya açılır, dosyanın 134. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilir ve sunucu yeniden başlatılır.

 self.send_header("Content-type", "text/html; charset=UTF-8") 

Not 2: Bu komutu akılda tutmak zor olabilir, bu sebeple .bashrc dosyanıza http adında bir takma ad (alias) ekleyip işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 alias http="python -m SimpleHTTPServer" 

Not 3: Betiği Gnome/Nautilus sağ tuş menüsüne eklemek için;

#!/bin/sh

base=&quot;<code>echo $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI | cut -d'/' -f3- | sed 's/%20/ /g'</code>&quot;

if [ -z &quot;$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS&quot; ]; then
dir=&quot;$base&quot;
else
while [ ! -z &quot;$1&quot; -a ! -d &quot;$base/$1&quot; ]; do shift; done
dir=&quot;$base/$1&quot;
fi

cd &quot;$dir&quot;

gnome-terminal -x python -m SimpleHTTPServer 

Not: Gnome’da sağ tuşa bu betiği nasıl eklemek için bu kodları bir dosya oluşturup, içine yapıştırın (örneğin: pythonSunucu adında), dosyayı da

 ~/.gnome2/nautilus-scripts 

dizini içine kopyalayın. Kullanmak için, nautilus ile paylaşmak istediğiniz dizin içerisine girip, sağ tuşa basıp, “Scripts>pythonSunucu” seçmeniz yeterli olacaktır.