Bazı durumlarda sistemde hangi paketin ne kadar yer kapladığını öğrenmek durumunda kalabiliriz.

En az yer kaplayandan en çok yer kaplayana doğru sıralama yapar.

dpkg-query --show --showformat='${Package;-50}\t${Installed-Size}\n' | sort -k 2 -n | grep -v deinstall | awk '{printf "%.3f MB \t %s\n", $2/(1024), $1}'

Bu sıralamayı daha rahat görüntülemek için paket_boyut.txt adında bir dosya içine kaydedebiliriz.

dpkg-query --show --showformat='${Package;-50}\t${Installed-Size}\n' | sort -k 2 -n | grep -v deinstall | awk '{printf "%.3f MB \t %s\n", $2/(1024), $1}' >> paket_boyut.txt

Sadece en çok yer kaplayan 10 dosyayı görmek için sonuna ” | tail -n 10″ yazılabilir.

dpkg-query --show --showformat='${Package;-50}\t${Installed-Size}\n' | sort -k 2 -n | grep -v deinstall | awk '{printf "%.3f MB \t %s\n", $2/(1024), $1}' | tail -n 10